Home Wie ben ik? Pedagogisch werkplan Hoe werkt het? Foto's Referenties Contact
IMG_2124

Hoe werkt het?

Hoe komt een koppeling tot stand?

U bent op zoek naar een gastouder aan huis, en bent terecht gekomen op mijn website. Als u geïnteresseerd bent in een samenwerking, dan kunt u contact met mij opnemen voor het maken van een kennismakingsafspraak. Tijdens deze afspraak maakt u kennis met mij persoonlijk, leggen we uw wensen en mijn mogelijkheden naast elkaar, en worden alle bijzonderheden omtrent 'Opvang aan huis' besproken. Hierna spreken wij af hoe en of wij verder gaan.

Als er besloten wordt om met elkaar te gaan samenwerken, wordt het gastouderbureau in kennis gesteld. Zij nemen contact met u op voor het plannen van een koppelingsgesprek. Tijdens dit gesprek worden de contracten ondertekend, en lopen we een rondje door uw woning als voorbereiding op de inspectie van de GGD (verplicht onderdeel van de registratie (of eigenlijk bijschrijving van mijn registratie, want uw adres wordt aan mijn naam gekoppeld) in het Landelijk Register Kinderopvang). De registratie wordt door het gastouderbureau aangevraagd bij uw gemeente, en alle benodigde documenten worden daarbij ingezonden.

De gemeente neemt contact op met de GGD voor een huisbezoek. De GGD neemt contact met u en met mij op voor het inplannen van het huisbezoek. Hierbij is het belangrijk dat ik aanwezig ben, aangezien de GGD mij onder de loep neemt wat betreft kennis en professionaliteit. Ook wordt er tijdens dit bezoek gekeken naar de veiligheid voor de op te vangen kinderen in uw woning. Denk hierbij aan geplaatste traphekjes, stopcontactbeveiliging, brand/rookmelders, aanwezigheid van een verbanddoos, etc.

Aan het eind van dit bezoek wordt er verteld of de aanvraag tot registratie positief of negatief afgehandeld wordt. Als de aanvraag na een paar weken verwerkt is in het systeem bij de gemeente ontvangt u bericht met daarin (bij een positieve afhandeling) het registratienummer wat gekoppeld is aan uw adres. Dit nummer heeft u nodig bij het aanvragen van kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst.

Twee belangrijke zaken waar u rekening mee dient te houden bij deze procedure zijn de verwerkingsperiode (8 tot 10 weken!) en de legeskosten. Deze kosten lopen per gemeente erg uiteen (van €0,- tot €1.500,-); het is dus raadzaam de precieze hoogte van deze kosten na te vragen bij uw gemeente.

De registratie moet rond zijn vóórdat de opvang start, in verband met uw recht op kinderopvangtoeslag.

Kinderopvangtoeslag

Kan ik kinderopvangtoeslag krijgen?

Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moeten u en uw eventuele toeslagpartner aan de voorwaarden voldoen.

Hoeveel kinderopvangtoeslag kan ik krijgen?

Dit hangt af van de hoogte van uw inkomen, het aantal kinderen en de soort opvang. U kunt per kind voor maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag krijgen. Er geldt ook een maximumuurtarief.

Lees meer bij Welk deel van de opvangkosten krijg ik vergoed?

Kinderopvangtoeslag aanvragen

Uw kinderopvangtoeslag voor 2018 vraagt u aan met Mijn toeslagen. Wacht niet te lang met aanvragen, anders loopt u een deel van de toeslag mis. Lees meer bij Ik wil een toeslag aanvragen voor 2018.

Wijzigingen doorgeven

Krijgt u kinderopvangtoeslag en verandert er iets in uw situatie? Als bijvoorbeeld uw inkomen wijzigt of het aantal opvanguren, dan heeft dat gevolgen voor uw toeslag. U moet veranderingen in uw situatie binnen 4 weken aan de Belastingdienst doorgeven. Lees meer bij Welke wijzigingen moet ik doorgeven?

Uitbetalen aan de kinderopvang

De Belastingdienst betaalt de toeslag op uw eigen rekening. U kunt de kinderopvangtoeslag ook laten uitbetalen aan de kinderopvang.

Voorwaarden voor kinderopvangtoeslag in 2018

U kunt kinderopvangtoeslag krijgen als u en uw eventuele toeslagpartner aan de volgende voorwaarden voldoen:

Andere situaties

Heeft u te maken met 1 van de volgende situaties? Lees wat dit betekent voor de kinderopvangtoeslag:

Ik heb een adoptie- of pleegkind

Heeft u een adoptie- of pleegkind? Dan kunt u ook kinderopvangtoeslag krijgen.

Ik ben jonger dan 18 jaar

Jonger dan 18? Dan kun je ook kinderopvangtoeslag krijgen.

Zie ook

Ik wil een toeslag aanvragen.